Ochrana osobných údajov zákazníkov

Jsme společnost HOLAMS Distribution, s.r.o., se sídlem Prostějovská 62, 080 01 Prešov, Slovensko, IČ: 47894202, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka číslo: 30780/P, a jsme správcem vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete

 
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.
 

Osobní údaje, které získáváme jinak než přímo od vás

 
V rámci společných marketingových kampaní můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i my a pro účely marketingových kampaní, případně pro účely řádného splnění smlouvy a můžeme je kombinovat.
 
V případě, že vaše osobní údaje budou předány jinému subjektu, budeme vás o tom předem informovat včetně uvedení toho, komu osobní údaje předáváme. Také pokud někdo předá vaše osobní údaje nám, musí vás o tom rovněž předem informovat.
 

Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

 
Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
 

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

 
Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace. IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Můžeme také zpracovávat informace o vašem chování na našich webových stránkách, tzn. Např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizovány, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli. konkrétní osobě.
 
Pokud přistupujete na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu apod.).
 

Cookies

 
Automaticky zpracováváme také cookies.
Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
 
 • Nákup zboží a služeb: v první řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoli problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem / problémem, musíme k jeho zodpovězení / vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).
 • Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. uvedete-li své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoli změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 • Marketingová činnost:
  • E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že klepnete na příslušný odkaz v obchodním sdělení, případně nás kontaktujete na e-mail [email protected]. Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v jejichž rámci uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtů pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), není možné z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních zpráv pro všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních zpráv pro všechny uživatelské profily potřebné, abyste nás kontaktovali prostřednictvím e-mailu [email protected].
  • Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočen, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování můžete namítat.
 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat také nástroje pro testování různých variant (tzv. A/B testování), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 • Zákaznické hodnocení zboží a služeb: poté, co u nás nakoupíte zboží nebo služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit iz vlastní iniciativy.
 • Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat iz důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci az dalších obdobně závažných důvodů.

Plnění a uzavření smlouvy

 
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytli zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.
 

Oprávněné zájmy

 
Vaše osobní údaje používáme také k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
 
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.
 
Pokud pak vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování namítat.
 

Souhlas

 
Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že nás kontaktujete e-mailem na [email protected].
 
Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na [email protected].
V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
 
 • Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu neodevzdali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze za účelem doručení zboží a poté osobní údaje neprodleně smazat.
 • Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: Pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladu našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner pak uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jako smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/dodání zboží a poté je neprodleně smazat.
 • Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.
 • Obchodní sdělení: V případě rozesílání obchodních sdělení (např. e-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.
 • Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. PZ SR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.
V první řadě budeme Vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 
V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní všeobecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
 
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že nás kontaktujete e-mailem na [email protected].
 
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať už tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).
 
Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.
Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.
 
Velice nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrována. Přihlašovací údaje jsou zahashovány a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.
 
Snažíme se používat taková bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Vaše hesla v systému vůbec nemáme, neukládáme je ani do databáze. Pracujeme pouze se speciálně přepočítávanými hešovacími klíči, které jsou vygenerovány pomocí hešovací funkce.

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům , právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek i právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).
 

Úprava a doplnění

 
Své osobní údaje máte pod kontrolou především prostřednictvím vašeho uživatelského účtu. Můžete zde mazat, resp. měnit základní informace o vaší osobě a měnit nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení.
 
Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected]
 

Oprava

 
V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou vadné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.
 

Přístup (portabilita)

 
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu na [email protected].
 
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajícím se vašich osobních údajů:
 
 • Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 • Zda máte právo požadovat od nás opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Výmaz

 
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (vymazání se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obranu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. když za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).
 
Upozorňujeme, že hlavní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány v naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto se tato data nedají z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, přes kterou jste platbu prováděli.
 
S výjimkou případů uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
 
 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolali jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesli jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posuzování námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně
 5. Povinnost vymazání stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let
 
Své právo můžete uplatnit prostřednictvím e-mailu na [email protected].
 

Vznesení námitky

 
Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (viz kapitola těchto podmínek nazvaná „Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech“). Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete namítat proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí e-mailu na [email protected].
 

Omezení zpracování

 
Pokud (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obranu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesli námitku podle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.
 
V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat jen s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).
 

Podání stížnosti

 
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte také právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, budete-li přešlapy řešit nejprve s námi. Vždy nás můžete snadno kontaktovat prostřednictvím e-mailu na [email protected].
 
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.08.2020, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.baoobaoo.cz.